1. TRÊN PC

  • Bạn vào trang chính của Miley Lingerie https://mileylingerie.com/ 
  • Vào mục “ Sản phẩm” và Chọn sản phẩm mình thích rồi thêm vào giỏ hàng.
  • Chọn size, màu, số lượng và kiểm tra lại đơn hàng trước khi thanh toán.
  • Tiến hành thanh toán.
  • Chờ kiện hàng của nhân viên giao hàng.

   2. TRÊN MOBILE

                                                                                                      

                                                                                         

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: